شرایط گارانتی ,

menuordersearch
fakir.ir
(0)
(0)
شرایط گارانتی

گــــــارانتـــی 24مـــــاهــه تمــامــی محـــصولات فــــکر آلـــــمان:

  

خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه های فکر  بوده و شامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.

ایراداتی که ناشی از طراحی، متریال، مونتاژ شده که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید. این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.

دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند.

بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.(برگ گارانتی در داخل محصول به همراه دفترچه راهنمای محصول موجود می باشد.)

 ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی

ب : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ج : دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی غیر مجاز تعمیر شوند.

د : هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن  مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه.

 

پشتیبانی:08734242856